Dziś Międzynarodowy Dzień bez Przemocy2 października przypada dzień, w którym organizacje społeczne za pośrednictwem mediów starają się dotrzeć ze swoim przesłaniem przeciw przemocy do szerokich rzesz osób. Problem przemocy dotyczy zarówno kobiet, dzieci, jak i mężczyzn przyjmując w różnych krajach nieco odmienne oblicza. Niestety skutki są podobne, bo przemoc to zawsze upokorzenie, łzy i ból, który niekiedy prowadzi do śmierci.
Międzynarodowy Dzień bez Przemocy ustanowiony został na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/61/271 z dnia 15 czerwca 2007 r. Dzień ten jest okazją do „rozpowszechnienia przesłania o unikaniu przemocy, również poprzez edukację i zwiększanie świadomości społecznej”. Patronem dnia i działania bez przemocy jest Mahatma Gandhi, przywódca indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pionier filozofii działania bez przemocy.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Sekcja Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej we Włocławku podejmuje szereg działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jednym z nich jest realizacja projektu „Włocławek Mówi Przemocy STOP – Dostępność Usług”. W ramach tegorocznej edycji działania zostały rozszerzone. Obejmą one przede wszystkim, edukację dzieci, młodzieży oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Projekt stawia sobie za cel poprawienie jakości i  zwiększenie dostępności do specjalistycznego wsparcia na terenie miasta. Zaplanowane działania są realizowane w okresie od czerwca do grudnia 2018 r.
Ważnym, a zarówno nowym,  przedsięwzięciem jest prowadzenie dyżurów specjalisty oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych. Oferowana pomocy skierowana jest do wszystkich osób, nie tylko interesantów pomocy społecznej, które mają trudność w kontrolowaniu swojej impulsywności.
Ponadto prowadzone są działania „pa – TROLKI POMAGAJĄ”. Pracownicy MOPR odwiedzają osoby, które wymagają wsparcia w  trudnych sytuacjach życiowych. Podobnie, jak w minionym roku patrole monitorują sytuację rodzin w godzinach późno popołudniowych i wieczornych w wybrane dni wolne od pracy. Ta forma wspiera osoby, które są narażone na doświadczanie przemocy domowej, ze  szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób starszych.
Kolejnym działaniem jest możliwość skorzystania ze wsparcia i budowania kompetencji zawodowych przez pracowników, którzy współpracują z osobami uwikłanymi w przemoc domową. Pracownicy reprezentujący podmioty uprawnione do działań
w procedurze „Niebieskie Karty” mają możliwość doświadczenia procesu superwizyjnego.

W Projekcie „Włocławek Mówi Przemocy STOP – Dostępność Usług” rozpoczęło
się również szkolenie „IDENTYFIKACJA PRZEMOCY SEKSUALNEJ I PODEJMOWANIE INTERWENCJI W SYTUACJI ZAGROŻENIA DZIECKA”.
Udział w szkoleniu biorą nauczyciele, psychologowie i pedagodzy szkolni oraz pracownicy pomocy społecznej. Szkolenie prowadzi Krzysztof Sarzała – koordynator działań gdańskiego oddziału Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, pracujący w Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku.
W Sekcji ruszyła również kolejna edycja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w  rodzinie, sfinansowanego z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Zajęcia prowadzone są według zasad „Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”, który został opracowany jako model integrujący podejście społeczno-kulturowe i procedury behawioralno-poznawcze. UDZIAŁ W PROGRAMIE DAJE SZANSĘ rozwijania umiejętności samokontroli i  współżycia w rodzinie oraz kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie. Ponadto pomaga wziąć odpowiedzialność za własne czyny oraz zdobyć i poszerzyć wiedzę na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie, zasad komunikowania się i rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy.
Zajęcia są prowadzone dwa razy w tygodniu w okresie od września do listopada w formie sesji indywidualnych i grupowych. Poprowadzą je certyfikowani trenerzy.
Sekcja Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej udziela wieloaspektowej pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową. Mieszkańcy Włocławka mogą uzyskać bezpłatną pomoc psychologa, pedagoga oraz prawnika.
Sekcja czynna jest od poniedziałku do piątku w godz: 7:00-18:00, tel: 54  413-50-96, wew: 52.

 

 


Tagi:

Medialne Centrum Kujaw Spółka z o.o.
ul. Piaski 9, 87-800 Włocławek

tel. 54 23-11-777
e-mail: sekretariat@tvkujawy.pl

KRS: 0000306552
NIP: 8882998854
REGON: 340462591

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close