Uczniowie „Baczyńskiego”i Rainbow. Druga strona tęczy

Uczniowie z Baczyńskiego do tej pory bardzo dobrze wspominają ostatni wyjazd.