Ona, on, czy „ten trzeci”? Kto wywalczy fotel wójta w Fabiankach? 

 

Kto będzie rządził gminą Fabianki przez najbliższe cztery lata? Kandydatów, ubiegających się o funkcję wójta tej gminy jest kilkoro. Dziś prezentujemy dwoje z nich…

Ewa Szczepańska

– Dlaczego zdecydowała się Pani kandydować na stanowisko wójta gminy Fabianki?
– Decyzję podjęłam po długich przemyśleniach. Sprawy samorządowe są mi bardzo bliskie. W radzie gminy pracuję od ośmiu lat, przewodniczącą jestem od czterech. Bardzo zaangażowałam się w tą pracę. Zależy mi, aby gmina rozwijała się dynamicznie, co przyczyni się do poprawy życia mieszkańców. Brałam udział we wszystkich posiedzeniach rady, komisji oraz klubu ‘porozumienie’, który był inicjatorem wielu inwestycji. W skład klubu wchodzi dziewięcioro radnych, z piętnastoosobowej rady gminy.  W trakcie trwania kadencji, często spotykałam się z mieszkańcami i pomagałam rozwiązywać ich problemy. Brałam udział w zebraniach sołeckich.

– Czy jest Pani zadowolona z mijającej kadencji? Jakie inwestycje udało się zrealizować w trakcie jej trwania?
– Za najważniejsze inwestycje zrealizowane w minionej kadencji uważam: budowa kanalizacji Bogucin – Fabianki, termomodernizacja szkoły w Nasiegniewie wraz z wymianą ogrzewania, remont dachu na szkole w Fabiankach, remont kapitalny starej części szkoły w Cypriance, remonty kapitalne świetlic wiejskich, modernizacja plaży w Chełmicy Cukrowni, budowa dróg asfaltowych, gminnych oraz ich bieżące utrzymanie, udział w remontach dróg oraz chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich.

Jakie inwestycje uważa Pani za najważniejsze w przyszłej kadencji?
– Najważniejsze inwestycje do zrealizowania w przyszłej kadencji: budowa oczyszczalni wraz z siecią kanalizacyjną w Szpetalu Górnym, budowa trzeciego etapu kanalizacji w Bogucinie, budowa Sali gimnastycznej w Szpetalu Górnym, oczyszczalnie przydomowe, kompleksowa modernizacja stadionu w Chełmicy Cukrowni. Wszystko to będzie możliwe do zrealizowania przy znaczącym udziale środków zewnętrznych, dlatego szczególną uwagę będę przywiązywała do ich pozyskiwania w latach 2014-2020.

– W każdej gminie drażliwym tematem są drogi, jak jest w gminie Fabianki?
– W każdym budżecie zaplanowane są środki na remont, budowę i bieżące utrzymanie. Mimo to, jest jeszcze wiele do zrobienia. Priorytetem będzie dokończenie drogi Bogucin – Witoszyn Nowy, Chełmica Mała – Uniechowo oraz wiele innych. 

 

Zbigniew Słomski

  – Będzie kandydował pan w wyborach samorządowych na wójta Gminy Fabianki. Co Pana skłoniło do podjęcia takiej decyzji? 
 – Cztery lata temu odpowiadając na wiele głosów wsparcia zgodziłem się wystartować w wyborach na ten właśnie urząd. Zaufanie, które wtedy otrzymałem, udział w ponownym głosowaniu, było i jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Jestem osobą odpowiedzialną i konsekwentną, dlatego ponownie startuję w wyborach.

 

 – Kilka zdań o sobie…

 

 – Lat 48, rolnik, posiadający wyższe wykształcenie administracyjne. Od blisko 20 lat jestem sołtysem, radnym Rady Gminy Fabianki nieprzerwanie od 1998 r. W życiu społecznym od 30 lat  – byłem działaczem LZS, organizacji młodzieżowych, członkiem Rady Nadzorczej SGR. Obecnie jestem członkiem Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kowalu – trzecią kadencję i delegatem Powiatowej Izby Rolniczej.Od urodzenia jestem mieszkańcem gminy Fabianki, gdzie wraz z rodziną prowadzę gospodarstwo rolne. Od wielu lat pracuję na rzecz społeczności lokalnej,  angażując się w wiele różnych przedsięwzięć, wspierając działalność ochotniczej  straży pożarnej, spółdzielczość lokalną.

 

 – Gmina Fabianki to szczególna część powiatu włocławskiego, znacznie różniąca się od pozostałych rejonów. Mieszka tu wiele osób, które są zawodowo związane z Włocławkiem,  lub z tego miasta przeprowadziły się. Czy interesy różnych grup społecznych da się pogodzić ?

 

 Niewątpliwie bliskość Włocławka stwarza wiele możliwości dla naszego samorządu, możliwości które należy w pełni wykorzystywać. Wydaje mi się, że w tym obszarze jest bardzo wiele do zrobienia. Szczególna rola zatem jest wójta i rady by prowadzić dialog z mieszkańcami, dostrzegać i przewidywać problemy nie dopuszczając do ich eskalacji a także angażować wszystkich do współpracy. Gmina jest bowiem wspólnym dobrem jej mieszkańców niezależnie od tego czy mieszkają tu od pokoleń, czy też od niedawna są w naszej wspólnocie.

 

 – Jakie główne cele stawia sobie Pan jako przyszły wójt?

 

Priorytetami mojego programu było i jest bezpieczeństwo na drogach, czyli budowa chodników,  dróg, ścieżek rowerowych, oświetlenia drogowego, tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, a poprzez to miejsc pracy. Szczególny nacisk położę na działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków unijnych – bez tego nie uda się zrealizować najkosztowniejszych inwestycji, a także na pomoc w pozyskiwaniu środków z funduszy pomocowych dla osób bezrobotnych i  rolników. 
Szczególnie ważnym przedsięwzięciem jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a poprzez to wydzielenie terenów pod działalność gospodarczą, zabudowę mieszkalną i istniejące  tereny  rolnicze. Zależy mi bowiem na tym, aby nasza podmiejska gmina, rozwijała się dynamicznie i w zgodzie z oczekiwaniami wszystkich jej mieszkańców.  Niestety dzisiaj mamy do czynienia z pijarem, gdzie priorytetem jest realizacja zadań, które mają przynieść tylko efekt wyborczy, a niekoniecznie rozwiązujących problemy i poprawiających warunki życia społeczności lokalnej.

 

 – To jakie są Pana najważniejsze atuty w walce o urząd wójta?

 

Myślę, że to co dotychczas robię, wieloletnia aktywność społeczna daje gwarancje tego co chcę zrobić. Moimi atutami będą merytoryczne przygotowanie, skuteczność i konsekwencja w działaniu, umiejętność współpracy i prowadzenia dialogu. Chciałbym, by mieszkańcy gminy Fabianki wiązali przyszłość ze swoją Małą Ojczyzną! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tagi:

Medialne Centrum Kujaw Sp. z o.o.
ul. Świętego Antoniego 6
87-800 Włocławek

kom. 512 515 485
kom. 608 359 798
e-mail: sekretariat@kujawy.info

KRS: 0000306552
NIP: 8882998854
REGON: 340462591

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close