Regulamin Konkursów SMS

Regulamin głosowań, plebiscytów i konkursów SMS organizowanych na antenie Radia Kujawy
1. Organizatorem plebiscytów, konkursów, głosowań i innych usług SMS w Radiu Kujawy, zwanych dalej Konkursem jest wydawca Radia Kujawy- Medialne Centrum Kujaw sp. z o.o. z siedzibą ul. Piaski 9, 87-800 Włocławek.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych w Konkursie jest Medialne Centrum Kujaw sp. zo.o. z siedzibą ul. Piaski 9, 87-800 Włocławek zwany w dalszej części regulaminu Administratorem.
3. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO, tj. m.in. informacje, które umożliwiają bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Uczestnik Konkursu podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji Konkursu i wyłonienia jego zwycięzcy oraz wydania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji konkursu.
5. Administrator w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody w Konkursie przetwarza takie dane, jak: Imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Dane uczestników Konkursu przechowywane są przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, czy do wydania nagrody.
6. Konkurs przeznaczony jest dla słuchaczy Radia Kujawy i jest emitowany w programie Radia Kujawy.
7. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
8. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na zadane, na antenie Radia pytanie lub wysłaniu chęci wzięcia udziału w Konkursie za pomocą wiadomości SMS pod wskazany numer- opłata zgodna ze stawką operatora każdorazowo podawana przy ogłoszeniu konkursu.
9. Zwycięzcą zostaje autor wiadomości SMS wybranej przez organizatora Konkursu.
10. W przypadku, gdy organizator konkursu nie będzie w stanie nawiązać kontaktu z autorem wiadomości SMS nagroda może nie zostać przyznana.
11. Nagrody w Konkursach mogą stanowić: nagroda rzeczowa, talon wartościowy, bilet, karnet, upoważniające np. do konsumpcji w lokalu gastronomicznym, uczestnictwa w imprezie kulturalnej lub innej, bądź do korzystania z obiektów sportowych.
12. Nagrodę należy odebrać osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej do tego osoby w wyznaczonym przez Radio Kujawy miejscu w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty powiadomienia o wygranej w Konkursie. Po 7 dniach zwycięzca traci prawo do nagrody.
13. Radio Kujawy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w wiadomościach SMS powstałych z winy operatora lub uczestnika.
14. Pytania i skargi związane z niniejszym Regulaminem można kierować: w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@kujawy.info, w formie pisemnej na adres korespondencyjny: Medialne Centrum Kujaw sp z o.o. ul. Piaski 9, 87-800 Włocławek
15. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane na adres spółki Medialne Centrum Kujaw sp. z o.o. – wydawcy Radia Kujawy w formie pisemnej, w terminie 3 dni od daty zakończenia danego Konkursu.
16. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również dokładny opis i powód reklamacji.
17. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
18. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
19.Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej www.kujawy.info
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Medialne Centrum Kujaw Sp. z o.o.
ul. Świętego Antoniego 6
87-800 Włocławek

kom. 512 515 485
kom. 608 359 798
e-mail: sekretariat@kujawy.info

KRS: 0000306552
NIP: 8882998854
REGON: 340462591

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close